Vũ Thất

Bảo Bình 1

Tội phạm Ba Sàm – Pháp luật Ba Xạo

Tội phạm Ba Sàm – Pháp luật Ba Xạo
 
 Inline image
Cứ giam đã, đi khi nào tìm thy ti thì x!!!
 
Ngày 6 tháng 2 năm 2015 Viện Kim Sát ti cao ca nước CHXHCN Vit Nam đã ra bn cáo trng s 05 đ ngh truy t nhà báo t do Nguyn Hu Vinh (tc Ba Sàm) cùng vi người đng phm n là Nguyn Th Minh Thuý.
Bản cáo trng kết lun căn c kết lun điu tra của cơ quan an ninh đ truy t hai người này vào điu 258 ca b lut hình s Vit Nam hin nay.
Nhưng cho đến nhng ngay cui cùng ca tháng 9 năm 2105, tc 8 tháng sau khi có bn cáo trng này. Phiên toà xét xử hai người trên vn chưa được tiến hành.
Nguyên nhân là do toà án trả h sơ đòi vin kim sát làm li h sơ v án. Cũng như trước đó vin kim sát đã tr li h sơ cho cơ quan an ninh điu tra. Vic tr đi, tr li h sơ v án đ bsung cứ din ra hết t cp này đến cp khác, hết ln này đến ln khác. Dn đến là hai b cáo này b tm giam đã 17 tháng mà chưa được xét x.
Theo như cáo trng thì anh Vinh và ch Thuý b kết vào khon 2 điu 258, có khung hình pht t 2 đến 7 năm. Đây là dng tội phm nghiêm trng theo lut gi. Điu 120 ca lut t tng hình s quy đnh v thi hn tm giam ti đa cho ti nghiêm trng là.
– Đối vi ti phm nghiêm trng có th được gia hn tm giam hai ln, ln th nht không quá hai tháng và ln th hai không quá một tháng;
Nếu như vy thì tng thi hn tm giam ca v án này s là 3 tháng đu tiên, 2 tháng gia hn ln th nht, mt tháng gia hn ln th hai. Tng thi hn tm giam s là 6 tháng.
Nhưng đến nay hai người này đã b tm giam 17 tháng mà vn chưa xét xử, gn gp 3 ln thi gian mà điu 120 quy đnh.
Tất c là vì s nhùng nhng tr đi, tr li h sơ gia các cơ quan t tng là toà án, vin kim sát, an ninh điu tra.
Sở dĩ pháp lut cn quy đnh thi hn điu tra, truy t, xét x là đ đm bo quyn li cho bcáo. Tránh trường hp cơ quan tiến hành t tng không tìm được chng c kết ti mà vn cgiam b cáo vô ti v trong nhà tù. Hoc hn chế trường hp khi đưa ra xét x mc án phán quyết ca toà tuyên ít hơn thi giam b cáo tm giam.
Trong vụ án này thì thời gian ca điu tra, truy t, xét x đu đã hết. Nhưng anh Vinh và chThuý vn b tam giam và chưa có thông tin gì v s phn ca h.
Ai cũng biết chế đ cng sn không cn đến lut, chế đ có th giam gi con người trong nhà tù hàng chc năm với cái tên gi là ” tp trung ci to ”. Có th ba ra chng c, nhân chng đ m phiên toà bt c lúc nào và khép bt c ti gì, tuyên mc án mà nhng người làm an ninh bo v chế đ này mun.
Tuy nhiên thì trong vụ án anh Vinh và ch Thuý, cơ quan an ninh li mun th hin mình làm đúng pháp lut nên đã ra lnh bt khn cn, khi t, khám xét nhà mt cách công khai, rùm beng đ ly tiếng trong dư lun. Và khi đã khi đu mt cách hoành tráng như thế đ ly oai phong, thì không th kết thúc mt cách nhơ nhp như chuyn sang tp trung ci to hoc đưa ra xét x mt cách tù mù.
Vì cơ quan an ninh đã khi đu quá hoàng tráng v án này, nên đã đ li gánh nng cho toà án phi x mt cách hoàng tráng tiếp theo. Bây gi toà án x thế nào cho vang di dư lun khi mà c hai b cáo đu không h nhn ti. Nếu kết ti hai b cáo là người tán phát bài viết nói xu chế đ, vy thì tác gi ca nhng bài viết y đâu, nhng tác gi y có phi ra hu toà không? Kết luận nhng bài viết y xâm hi đến li ích ca th tướng, tng bí thư… vy mc đ thit hi khi b xâm phm là thế nào. Nhng người b xâm hi này có ra toà đ bo v quyn li ca h không, hoc c người đi din, hoc phi có ý kiến cá nhân ca mình về quyn li b xâm phm.
Cứ theo chng c mà bn cáo trng nêu, thì hai cha con nhà Nguyn Tn Dũng phi ra toà đlàm rõ mình đã b thit hi thế nào, khi b nhng bài viết có tên trong cáo trng gây ra. Còn nếu hai cha con Nguyn Tn Dũng không có ý kiến cho rằng mình là người b hi thì chng ctrong cáo trng nêu là vô giá tr.
Nếu xét x mà Vin kim sát Nhân Dân, Toà án Nhân Dân va x ti phm va đng ra đi din bo v quyn li thay cho người b hi thì khác nào va đá bóng va thi còi. Khác nào Viện kim sát Nhân Dân và toà án Nhân Dân là ca cha con ông Nguyn Tn Dũng. Hoc là thân nhân, đi din cho cha con nhà ông Nguyn Tn Dũng.
Để phiên toà hoành tráng như kiu m đu ca cơ quan an ninh điu tra, phiên toà cn có stham gia ca lut sư hay đại din ch th b xâm hi. Dù ch th y là nhà nước, chế đ hay th tướng, tng bí thư… nhng thit hi phi c th không th mơ h. Ví d v uy tín thì trước đây có bao nhiêu người dân tin ông Dũng, sau khi b cáo đưa bài viết thì có bao người không tin ông Dũng. Và cái không tin ấy nh hưởng đến ông Dũng ra sao? Ông Dũng b trm cm phi vào vin cha tr tâm lý, ông Dũng sp được làm tng bí thư nhưng vì nhng bài viết kia mà bđình li…
Thực tế là hin nay v thế ông Nguyn Tn Dũng nâng cao, trước kia ông b tín nhim thp, sau này tín nhim ông cao nht trong b chính tr. Vy ông Dũng không h b thit hi gì v uy tín do nhng bài viết mà các đi tượng đăng ti c. Ông Dũng và con trai ông là Nguyn Thanh Ngh trong sut quá trình điu tra không hề có bút lc nào khng đnh mình là người b hi trong v án này.
Như thế có th thy rõ, chng c mà bn cáo trng đưa ra là ba đt, nói cách khác là ba xo. Cn phi loi b kết lun hành vi ca các b cáo trong cáo trng là bôi nh cá nhân, xâm phạm quyn và li ích hp pháp cá nhân. Vì đơn gin, là chng có cá nhân nào đng ra nhn mình bxâm phm hay bôi nh trong v án này.
Có chăng chính những k điu tra v án này đã c tình lôi nhưng bài viết liên quan đến cha con nhà ông Nguyn Tn Dũng vào bản kết lun điu tra, vi mc đích nhm trit h uy tín cha con nhà ông Nguyn Tn Dũng. Mun đy vin kim sát nhân dân, toà án nhân dân phi đng ra bo v quyn li cá nhân cha con nhà ông này, nhm nhc m h thng tư pháp ưu vit ca chế đ CNXH.
Hoặc chính cha con nhà ông Nguyn Tn Dũng đã dàn cnh to v án này đ tr thù cá nhân vì b các bài viết xúc phm. Nhưng che du không dám đng ra nhn là b hi, ép buc các cơquan t tng phi trng tr đi tượng đ đe do nhng ai khác dám ch trích cha con nhà ông ta.
Dù sao thì thời hn tm giam, truy t, xét x đã hết. Phiên toà có x theo kiu vin kim sát, toà án bo v quyn li cho người b xâm hi là cha con ông Nguyn Tn Dũng hay là cha con ông Nguyn Tn Dũng ra toà, c đi din thay mình với tư cách người bj hi, hoc cha con ông Dũng l đi không khng đnh mình là người b hi. Thì c ba yếu t đó, yếu t nào cũng biến phiên toà thành mt trò cười thm hi trong con mt dư lun nhân dân trong nước và quc tế.
Cách nào đi nữa thì v án xử ti phm mang tên Ba Sàm cũng cho thy pháp lut ca chế đVit Nam ngày nay là ba xo.
 Người  Buôn  Gió
Bữa Tiệc Đón Tiếp Nhà Lãnh Đạo Trung Cộng
 
Từ ngày nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa –hay Trung Cộng- được thành lập hồi năm 1949 cho đến nay, Hoa Kỳ đón tiếp các nhà lãnh đạo nước Tầu cả thẩy là ba lần với đầy đủ nghi lễ trang trọng như 21 phát súng đại bác, và đại yến tiệc dành cho quốc khách. Nhưng cả ba lần đều xảy ra vào những thời điểm có những biến cố chính trị quan trọng. Ví dụ như chuyến viếng thăm của ông Giang Trạch Dân năm 1997. Ông này là kẻ lì lợm, đi năn nỉ Tây phương một cách trâng tráo. Lúc bấy giờ, Trung Cộng đang bị cả thế giới trừng phạt vì hành vi tàn sát sinh viên ở Thiên An Môn, và Trung Cộng đang thèm rỏ rãi đầu tư ngoại quốc, nền kinh tế của Trung Cộng lúc đó chỉ bằng kinh tế nước Ý. Mặc dù bị những người biểu tình chống Trung Cộng vi phạm nhân quyền chặn đầu ở mọi nơi, ông Giang vẫn ngậm đắng nuốt cay nở nụ cười để làm vui lòng chủ nhà, kể cả việc đội chiếc nón ba góc biểu diễn ở thành phố thời thuộc điạ Williamsburg, và nhảy múa vũ điệu hula-hoop ở Hạ Uy Di.
 
Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Hoa Kỳ vào tuần này. Ông không phải làm trò mầu mè để làm vui lòng nước chủ nhà. Nền kinh tế của Trung Cộng theo sự đo lường của thiên hạ thì nay đang đứng nhất thế giới, lực lượng quân sự của Trung cộng là một thế lực rất lớn ở Á châu. Khi ông Obama và ông Tập gặp nhau ở Bắc Kinh hồi tháng 11, hai ông đã đồng ý sẽ cắt giảm lượng khí thải carbon, và tăng cường liên lạc về mặt quân sự. Tại Hoa Thịnh Đốn kỳ này, có lẽ hai ông sẽ đẩy mạnh thêm những thoả thuận về các vấn đề kể trên, và gửi đi những tín hiệu đảm bảo đến các nhà đầu tư, sau vụ xáo trộn thị trường chứng khoán của Trung Cộng hồi muà hè vừa qua. Tuy nhiên, căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước vẫn ở tình trạng gia tăng, không giảm bớt.
 
Ông Tập đến Hoa Kỳ lần này xảy ra vào đúng thời điểm chủ nghĩa quốc gia đang dâng cao ở cả hai nước. Hồi tháng trước, sau khi thị trường chứng khoán của Trung Cộng bị suy xụp, và Trung Cộng giảm giá tiền tệ, kéo theo sự suy xụp của thị trường chứng khoán ở Wall St reet, khiến cho ông Donald Trump, người đang dẫn đầu trong số các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hoà lên tiếng kêu gọi ông Obama nên hủy bỏ bữa yến tiệc khoản đãi ông Tập Cận Bình. Ông Trump nói: “ Đừng đãi tiệc, cứ cho hắn ăn hamburger của tiệm McDonald là đủ rồi.”. Ông Trump còn trách mắng: “Bọn Tầu nó muốn mình chết đói, nên phải tăng ngạch thuế nhập cảng lên 12% cho chúng nó chết mới đúng.”. Ông tuyên bố trên đài Fox: “Bọn Tầu lấy hết việc làm của chúng ta.”. Mặc dù thực tế cho thấy Trung Cộng hiện đang là thị trường xuất cảng lớn hàng thứ ba của Mỹ. Ông Trump chỉ trích Trung cộng xong, các ứng cử viên khác cũng theo đuôi lên tiếng sỉ vả Trung Cộng. Nhưng những lời chỉ trích của các ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hoà không ảnh hưởng gì đến Trung Cộng. Ở nước Tầu không ai nghe nói đến ông Trump, và họ không biết ông ta là ai. Họ gọi ông ta bằng tiếng Quan Thoại là ông Chuanpu. Tờ báo của nhà nước Global Times  -Hoàn Cầu Thời báo- nhắc nhở dân Tầu rằng trong thời gian tranh cử, các ứng cử viên đều đem Trung Cộng ra làm bung xung để chửi rủa cho sướng miệng, nhưng chẳng ăn thua gì. Bởi vì chỉ trích Trung Cộng là một cách để xả xú bắp vô hại, và không đem đến hậu quả thực tế.
Gần đây, Trung Cộng gửi đến Hoa Kỳ một vài thông điệp nghe rất khó hiểu. Khi nền kinh tế Trung Hoa bị chậm lại, đảng Cộng Sản chú trọng vào việc tuyên truyền đề cao một số điểm để khỏi bị bẽ mặt. Họ nói rằng nhờ ơn của Đảng mà nước Trung Hoa mới thoát ra khỏi sự “sỉ nhục kéo dài cả thế kỷ” bị Nhật bản và những đế quốc Tây phương ăn hiếp. Lo sợ rằng những giá trị tinh thần, chính trị của Tây phương có thể làm lung lay chế độ độc tài cộng sản, nên Đảng đề ra  nghị quyết, làm ra luật mới thẳng tay trừng trị những tổ chức phi chính phủ- kể cả chương trình gửi nghiên cứu sinh ra ngoại quốc du học. Báo Nhân Dân, cái loa của Đảng, viết trên báo mạng một bài xã luận mang tựa đề là: “Chiến Lược Của Mỹ Nhằm ngăn chặn Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi.”. Kể từ ngày ông Tập Cận Bình lên làm chủ tịch nước từ năm 2012, tất cả hệ thống hệ thống truyền thông của nhà nước luôn luôn đăng lời cảnh cáo về cái gọi là “những thế lực thù địch nước ngoài” âm mưu gây bạo loạn, bất ổn ở Hồng Kông.
Những công ty nước ngoài miêu tả không khí làm ăn với Trung Cộng bây giờ lạnh lùng, xa cách đối với họ, không còn niềm nở, ân cần như ngày trước. Khi thị trường chứng khoán Trung Hoa tuột dốc, tờ báo Financial News – Tin Tài Chánh-, một tờ báo chính thức của nhà nước  tố cáo rằng công ty Goldman Sachs, Morgan St anley và một số ngân hàng đầu tư khác đã gây ra tình trạng “bỏ chạy tán loạn”, và họ dựng lên lý thuyết cho rằng người ngoại quốc đã cùng nhau âm mưu để ngăn cản không cho Trung Cộng trở thành một đối thủ mạnh cạnh tranh về tài chánh. (Sự thực thì tỉ lệ đầu tư ngoại quốc ở thị trường chứng khoán Trung Cộng rất nhỏ, chỉ khoảng 1% thị trường nội điạ Trung Cộng $6.4 trillion)
Trong cuộc diễn binh vĩ đại ở Bắc Kinh hồi tháng trước, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế Chiến Thứ Hai, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ cắt giảm 300,000 quân lính trong lực lượng vũ trang của Trung Cộng- tức khoảng một phần mười quân lực để dành cho việc canh tân vũ khí. Ông Tập nói trước cuộc biểu dương lực lượng quân sự: “Chiến tranh vẫn giống như chiếc gươm tử thần treo lơ lửng trên đầu nhân loại.”. Cuộc diển binh phô bầy nhiều đoàn xe tăng, máy bay không người lái, và nhiều loại vũ khí tối tân khác đi trên Đại Lộ Thiên An. Đây là lần đầu tiên, Trung Cộng trưng bầy hoả tiễn điạ đạo DF-21D. Các nhà phân tích quân sự Mỹ gọi hoả tiễn này là để diệt hàng không mẫu hạm của Mỹ, bởi vì nó có thể vượt qua Biển Đông và Biển Nam Hải. Cả hai nước đều không nghĩ đến chuyện đối đầu nhau về quân sự, nhưng cả hai đều tỏ ra hết sức thận trọng, chỉ cần một bên liều lĩnh là chiến tranh có thể xảy ra. Trung Cộng xây dựng những căn cứ hải quân tại những vùng biển đảo đang có tranh chấp trong Biển Nam Trung Hoa , và biệt phái tầu chiến để giám sát khu vực này. Hải quân Hoa Kỳ cũng đang gửi thêm tầu chiến đến đây, máy bay của hải quân đôi bên suýt nữa đụng nhau trên không hai ba lần.
 
Trong việc chuẩn bị cho chuyến thăm viếng của Chủ tịch Tập Cận Bình , vấn đề gai góc nhất là việc tấn công trên mạng – đây không phải là hành động gián điệp trên mạng, một hành vi nước nào cũng dùng- kể cả Hoa Kỳ- để dò xét hoạt động của nước khác. Tấn công trên mạng kiểu này thì khác, Trung Cộng chuyên ăn cắp tin tức bí mật của những công ty, và cả quyền sở hữu trí thức. Trong nhiều năm, chính quyền Obama và các công ty doanh nghiệp Mỹ than phiền về chuyện ăn cắp bí mật của chính phủ Hoa Kỳ và công ty doanh nghiệp. Truy tầm thủ phạm, họ đề quyết chính Trung Cộng là kẻ ăn cắp. Người Mỹ cố im hơi lặng tiếng để giữ bí mật nội vụ, nhưng Trung Cộng tiếp tục làm tới, đã đến lúc các công ty Mỹ mất kiên nhẫn. Trong năm ngoái, cơ quan điều tra liên bang FBI cho biết số lần ăn cắp thông tin trên mạng của Trung Cộng tăng 53%. Bọn chúng nhắm vào việc ăn cắp những bí mật thương mại của các công ty Mỹ. Hồi đầu tháng này, Bạch Cung hăm doạ sẽ áp dụng chế tài trừng phạt những công ty Trung Cộng, hay cá nhân người Hoa làm hành vi ăn cắp thông tin. Bắc Kinh vộị vàng cử Meng Jianzhu, một nhân vật cao cấp trong Bộ Chính Trị sang Mỹ để thương lượng, và vấn đề được tạm gác sang một bên. Nhưng bất ngờ hôm thứ Tư tuần này, Tổng thống Obama đưa ra một lời tuyên bố thẳng thừng, không nể nang gì nữa. Ông nói: “ăn cắp thông tin trên mạng là một hành động xâm lược.” và sẽ bị “trả đuã bằng hành vi tương tự” trừ phi cả đôi bên phải cấp tốc đồng ý về qui tắc hành xử.
 
Đứng trước nhiều vấn đề gai góc, bất đồng, người ta dễ bỏ xót không để ý đến  một sự thực vô cùng quan trọng: Mậu dịch giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ đã tăng từ $2 tỉ đô la vào năm 1979 lên đến $592 tỉ đô la vào năm ngoái, khiến cho hai nước ngày càng trở nên lệ thuộc nhiều vào nhau hơn trước. So với những xáo trộn triền miên ở vùng Trung Đông, và xung đột băng giá ở vùng Ukraine , thì vùng Đông Á vẫn tương đối yên bình như một ốc đảo. Theo cuộc thăm dò của tổ chức Pew, người Mỹ trẻ tuổi, dưới 30 có cái nhìn thiện cảm đối với Trung Hoa nhiều hơn là thế hệ già, lớn tuổi. Hồi năm 1971, khi Henry Kissinger thực hiện chuyến đi đêm đến Bắc Kinh lần đầu, với mục đích khai thông quan hệ ngoại giao giữa hai nước, lúc bấy giờ hai nước Hoa – Mỹ có cùng một kẻ thù chung. Bây giờ theo Kissinger nhận định: “chúng ta không còn có chung một kẻ thù.” Nhưng thực ra, hai nước có chung một số mục tiêu chung phải chia sẻ với nhau. Đó là vấn đề khí hậu thay đổi, nạn khủng bố trên thế giới, và việc phát triển vũ khí nguyên tử của một số quốc gia. Muốn cùng nhau giải quyết những khó khăn chung này, hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới phải tin tưởng vào nhau. Cho đến lúc này, có lẽ hai nước cùng phải chấp nhận một điều là chẳng nước nào đủ mạnh để tồn tại một mình.
 
Bài tường thuật của Evan Osnos trên THE NEW YORKER  ngày 28/9/2015
Nguyễn Minh Tâm dịch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: